top of page

הרשמה לחוגי תשע"ז

הרישום לחוגי תשע"ז יפתח ביולי 2016, ויתאפשר באמצעות האתר.
בנושאי הרשמה, ניתן ליצור קשר עם רתם בטלפון 052-6223955
 
bottom of page