תקנון הגרלת נרשמים תש"פ

  1. החברה (צ'יף ספורט) רשאית לחסום את הכניסה להגרלה, או להוסיף משתתפים, בכל עת.
     

  2. ההשתתפות בהגרלה מותנית בהשתתפות פעילה בחוג, ובעמידה בתשלומים כנדרש, עד סוף חודש דצמבר 2019.
     

  3. ההגרלה תיערך בחודש ינואר 2020.