top of page

תקנון תשפ"ג

 1. שנת פעילות תשפ"ב תחל ביום חמישי 1.09.22 ועד יום חמישי 30.6.23 (בהתאם ליום פעילות החוג).
  זמני האימונים, הטורנירים ומשחקי הליגה לכל השנה יפורסמו בלוח השנה שבאתר החוג.

   

 2. הודעות ועדכונים על פעילויות החוג ישלחו להורים באמצעות רשימות תפוצה ב-Whatsapp.
  מי שאין לו אפשרות לקבל הודעות ב-Whatsapp, על אחריותו לעדכן אותנו בטלפון (המוזכר מעלה) או במייל support@chief-sport.com ע"מ שיוכנס לרשימת תפוצת SMS יעודית.
  מי שלא יכול לקבל הודעות SMS וגם לא הודעות Whatsapp, יצטרך לדאוג להתעדכן בכוחות עצמו. ביטולים, השלמות ומועדים מיוחדים מתפרסמים באתר החוג.

   

 3. ההרשמה למכלול החוגים והפעילויות של צ'יף ספורט תיעשה באמצעות האתר, או בטלפון 052-656-7955 בלבד.
   

 4. מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים. מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
   

 5. לכל קבוצה אימון שבועי באורך 45 דקות, ביום קבוע בשבוע. 
   

 6. קבוצות ג'-ד' ו- ה'-ו' ישתתפו בליגה שנתית.

  • ההשתתפות בליגה היא ללא תשלום נוסף.

  • ההגעה למשחקים תתאפשר באמצעות הסעות.

  • קיום משחקי הליגה כפוף להשתתפות מספר מינימום של ילדים בכל משחק.

  • קבוצה אשר לא תגיע למשחק מכל סיבה שהיא, המשחק ייחשב לה כהפסד טכני.

  • המשחקים יתקיימו החל מחודש אוקטובר 2022.

 7. מחיר

  • ג'-ו' –  1,900₪ לשנה. (190₪ לחודש). מחיר אימון בודד - 50₪

  • גן-ב' – 1,400₪ לשנה. (140₪ לחודש). מחיר אימון בודד - 42₪

  • התשלום עבור ההשתתפות בחוג יבוצע באשראי בהוראת קבע (לא תופס מסגרת).

  • מי שלא יכול לשלם באשראי, יכול לשלם באמצעות הו"ק בנקאית/המחאות אישיות/מזומן מראש לכל השנה בלבד.

  • כדי לקבל קבלות עבור התשלומים יש לספק כתובת דוא"ל עדכנית, אליה ישלחו הקבלות.

  • אי-עמידה בתשלומים עלולה לגרור השעיה של הילד מהחוג.
    

 8. דמי הרשמה – חובה לכולם.
  גובה דמי הרשמה – 30 ₪.

  בשום מקרה, גם אם בסופו של דבר לא נפתחה קבוצה ביישובכם מכל סיבה שהיא, לא יוחזרו דמי ההרשמה.


   

 9. הנחות לנרשמים לפני 1/09/2022:

  • גן-ב'

   מחיר שנתי מוזל: 1300 ₪ (130₪ לחודש).  

  • ג' עד ו'
   מחיר שנתי מוזל: 1800 ₪ (180₪ לחודש)
   .  

  • דמי הרשמה מוזלים - 10 ₪.
    

 10. הנחות למספר אחים במשפחה:
  ילד שני – 10% הנחה
  ילד שלישי ואילך – 30% הנחה על העלות החודשית.
  ההנחה תהיה על המחיר הזול מבניהם, ועל התשלום השנתי בלבד (לא על דמי ההרשמה או רכישת ציוד).
  במידה והמשפחה זכאית למלגה – לא תהיה זכאית להנחת אחים.

   

 11. ועדת מלגות:
  למשתתף הזכות להפנות בקשה לוועדת מלגות של צ'יף ספורט. כל זאת בתנאי שנרשם לפעילות החוג לפני 1/09/22, מילא טופס בקשה למלגה וצירף את כל המסמכים הנדרשים.
  ישנם שני סוגי מלגות – מימון חלקי ומימון מלא.
    > מלגת מימון חלקי: עלות שנתית מינימלית – 900 ₪.
    > מלגת מימון מלא: חוג חינם. דמי הרשמה ופעילויות נוספות ישולמו במלואן.

  צ'יף ספורט תעניק מלגות עד גובה כולל של 10,000 ₪ בשנה.
  החלטת הוועדה תינתן עד ה-30/09/2022 ותיושם רטרואקטיבית על התשלומים שנגבו.

   

 12. תנאי קיום אימונים

  • פתיחת קבוצה בחוג מותנית במספר מינימום של 8 נרשמים. 

  • לצ'יף ספורט שמורה הזכות לסגור חוג מכל סיבה שהיא וכן להחליף מדריך במהלך הפעילות.

  • ההגעה לחוג/פעילות והחזרה ממנו באחריות ההורים בלבד (עבור ילדיהם).

  • במקרה של סגירת חוג על ידי צ'יף ספורט מכל סיבה שהיא, העלות היחסית תחושב ע"פ האימונים שהתקיימו בפועל עד למועד הסגירה x העלות לאימון בודד. אם משתתף שילם יותר מהעלות היחסית, הוא יקבל החזר. במקרה של סגירת חוג באמצע חודש, תגבה העלות היחסית של אותו חודש ולא יותר מהעלות החודשית המקסימלית של אותו משתתף.

  • לא ישולם החזר על אימונים שהתקיימו.

  • הנהלת צ'יף ספורט רשאית לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם על פי צורכי ביה"ס לכדורגל.
    

 13. ביטול השתתפות בחוג והחזרים כספיים:
  ביטול הרשמה לפני 1/09 – תחוייבו בדמי הרישום בלבד.
  ביטול הרשמה 1/09-30/09 – לא יוחזרו דמי הרישום. חודש ספטמבר ישולם במלואו.
  ביטול הרשמה 1/10-31/12 – במידה והסיבה מוצדקת*, תשלום עד סוף החודש הנוכחי במלואו (ההפרש, במידה וכבר שולם, יוחזר). במידה והסיבה אינה מוצדקת, תשלום עבור העלות היחסית/העלות החודשית (הגבוה מביניהם) עד למועד הביטול (וההפרש מעבר לכך, במידה וכבר שולם, יוחזר).
  ביטול הרשמה 1/1/23-סוף השנה – במידה והסיבה אינה מוצדקת*, אין אפשרות לביטול השתתפות והתשלומים ימשיכו להיגבות כסדרם. במידה והסיבה מוצדקת, תשלום עד סוף החודש הנוכחי בלבד (וזיכוי על ההפרש, במידה וכבר שולם).
  ביטול הרשמה לנרשמים באיחור
  - עד חודש ממועד הרישום, ניתן לבטל ולשלם רק על אותו החודש + דמי הרשמה. לאחר חודש, דין נרשם באיחור ככל נרשם אחר.
  ביטול הרשמה למקבלי מלגות
  - במידה והנרשם מבקש לבטל את השתתפותו (תחת התנאים וההגבלות המוזכרים לעיל) מסיבה שאינה מוצדקת, יהיה עליו לשלם את ההפרש בין תעריף המלגה ששולם, לבין העלות היחסית עבור האימונים שהתקיימו.

  *סיבה מוצדקת: מוצדקת ככל שתחליט הנהלת צ'יף ספורט; כגון שינוי במצב בריאותי, מצב חברתי חריג, שינוי במצב כלכלי, שינוי במקום המגורים וכד'. בכפוף להצגת אישורים מתאימים, אם ידרשו.
  (אם לילד פתאום לא מתחשק ללכת לחוג, למשל, זו לא סיבה מוצדקת לביטול השתתפות).

   

 14. הרשמה באמצע חודש – חיוב יחסי לפי עלות לאימון בודד, ולא יותר מהעלות החדשית המלאה.
   

 15. מפגש שבוטל בשל היעדרות מדריך יתקיים במועד השלמה חלופי עליו יקבלו ההורים הודעה מסודרת. בכל אופן, אין עלינו חובה להשלים כל אימון שמתבטל, לא משנה מאיזו סיבה. יש לנו חובה לקיים אימונים בשווי לפחות העלות היחסית ששולמה ע"י המשתתפים. אימוני ההשלמה יעודכנו בלוח השנה באתר החוג.
   

 16. במקרה שההורים ו/או הילדים מעוניינים לדחות מפגש בגלל התנגשות עם פעילות אחרת, יש להודיע על כך לפחות שבועיים מראש, ע"מ לאפשר להנהלת החוג לתאם מועד השלמה שמתאים למאמן ומקובל על כל הילדים. ובכל מקרה, הנהלת החוג לא מתחייבת להיענות לבקשה לדחייה.
  במידה ויש תאריכים בעיתיים ידועים מראש, יש ליידע את הנהלת החוג בהקדם האפשרי.

   

 17. בריאות ילדיכם חשובה לנו ולכן, בעת רישום לחוג והסכמה לתקנון זה, אתם מצהירים כי אין לילד כל מגבלה בריאותית אשר עלולה לגרום להשתתפות בחוג להיות סיכון עבורו. אתם מתחייבים לעדכן את הנהלת החוג על כל אלרגיה או רגישות שיש לתת עליה את הדעת.

  • הנחיות קורונה: יש להשמע להנחיות משרד הבריאות בנושא, ככל שיעודכנו על ידם מעת לעת. בכל מקרה אין לשלוח לאימון ילד ​בעל תסמינים חשודים לקורונה, או שבן משפחתו חולה בקורונה. ילד שמנוע מלהשתתף בחוג מסיבה זו, כמובן יהיה פטור מתשלום עבור החלק היחסי שיפסיד.
    

 18. הנהלת החוג ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
   

 19. הנהלת החוג ו/או מדריך החוג אינם אחראים על כל נזק בריאותי (לרבות הדבקות בקורונה והשלכותיה) שעשוי להגרם למשתתף או לבני משפחתו עקב השתתפות בחוג.
   

 20. לצ'יף ספורט הזכות לשינויים בנהלים במהלך השנה. השינויים, ככל שיהיו יעודכנו בתקנון רישום זה, המפורסם באתר החוג.

bottom of page